Kontakt

Názov a sídlo: Alternative Energy s. r. o.
Pribinova 25,
811 09 Bratislava
Prevádzka BPS: ul.Továrenská 1297/26,
956 18 Bošany
IČO: 36822604
DIČ: 2022431026
IČ DPH: SK2022431026
Obchodný register: Registrovaný na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 87162/B
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.,
č. ú: 2927837745/1100
IBAN SK75 1100 0000 0029 2783 7745
Riaditeľ - konateľ:
Mgr. Michal Filkorn – tel. 0904 953 186

filkorn@alternativeenergy.sk
Prevádzkový manažér: Ing. Viktor Panák – tel. 0911 079 957
panak@alternativeenergy.sk
E-mail: info@alternativeenergy.sk
Internet: www.alternativeenergy.sk
GPS Súradnice: 48°34'14.7"N - 18°13'53.6"E